ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên

Các giảng viên  có trình độ chuyên sâu tốt nghiệp từ các đại học , có học vị thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy  giáo dục đại học. Với kiến thức đa dạng và chuyên sâu của giảng viên, Trung tâm đã triển khai chương trình giảng dạy tiên tiến với phương pháp giảng dạy mới, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Đại học  ngày càng tốt hơn.

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Giám đốc Trung tâm

TS. Trần Văn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm

TS. Bùi Hà Phương

Phó Giám đốc Trung tâm

PGS.TSKH Bùi Loan Thùy

Giảng viên cao cấp

PGS.TS Dương Minh Quang

Giảng viên cao cấp

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Dung

Giảng viên cao cấp

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Trang

Giảng viên cao cấp

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam

Giảng viên cao cấp

Nhà văn – Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải

Giảng viên

Nhà báo Nguyễn Phú Huân

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Báu

Giảng viên chính

TS. Lê Thị Mai Liên

Giảng viên

TS. Lê Minh Công

Giảng viên

TS. Lê Văn Công

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Hảo

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Văn Tường

Giảng viên

TS. Đỗ Văn Học

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Thị Ly

Giảng viên chính

TS. Vũ Thị Lan Hương

Giảng viên chính

TS. Đào Vân Vy

Giảng viên chính

TS. Hoàng Thế Hải

Giảng viên chính

TS. Đào Thị Diễm Trang

Giảng viên

TS. Đoàn Thị Thu

Giảng viên

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

Giảng viên

TS. Nguyễn Viễn Thông

Giảng viên

TS. Mai Đăng Khoa

Giảng viên

TS. Hồ Võ Quế Chi

Giảng viên

TS. Tạ Thị Thanh Thủy

Giảng viên

TS. Hà Văn Tú

Giảng viên

TS. Hoàng Mai Khanh

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Đình Hiển

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

TS. Dương Thị Phương Chi

Giảng viên

ThS. Quang Thị Mộng Chi

Giảng viên

ThS. Lê Đào Anh Khương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Công Bình

Giảng viên

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

Giảng viên

ThS. Lê Thị Vị

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Phi Yến

Giảng viên

ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thụy Bích Ngọc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Duy Đắc

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Huệ

Giảng viên

ThS. Nguyễn Bích Thuỷ

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

ThS. Bùi Thu Hằng

Giảng viên

ThS. Hoàng Quang Cương

Giảng viên

ThS. Đoàn Thị Minh Thoa

Giảng viên

ThS. Trần Bá Hùng

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Kim Chi

Giảng viên