Thông tin giảng viên

PGS.TSKH Bùi Loan Thùy

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS.TSKH Bùi Loan Thùy

PGS.TSKH Bùi Loan Thùy

Giảng viên cao cấp

  • Chuyên ngành: Thông tin thư viện

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện

 

  • Đơn vị công tác: Trường Đại học Tôn Đức Thắng