Thông tin giảng viên

Nhà báo Nguyễn Phú Huân

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nhà báo Nguyễn Phú Huân

Nhà báo Nguyễn Phú Huân

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Truyền hình

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Báo chí

 

  • Đơn vị công tác: Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC