Giới thiệu

Giới Thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực là đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 09/TCHC ngày 24/8/1996 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

TẦM NHÌN
 
SỨ MỆNH
 

I. THÔNG TIN CHUNG

  • Bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học có nguyện vọng thi tuyển vào bậc đại học, cao học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
  • Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý cho cán bộ, viên chức trong và ngoài Trường;
  • Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo các chương trình trao đổi hợp tác với nước ngoài;
  • Tổ chức các lớp hoàn thiện, nâng cao kiến thức, kỹ năng; các khóa đào tạo theo nhu cầu của người học và xã hội trên cơ sở các ngành nghề đào tạo của Nhà trường.
 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Kỹ năng mềm:

  • Kỹ năng giao tiếp và nói trước công chúng.

2. Kỹ năng chuyên môn:

  • Nghiệp vụ du lịch và kỹ năng xã hội;
  • Năng lực tư vấn cho giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý học đường;
  • Nghiệp vụ thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
  • Nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng;
  • Chương trình bồi dưỡng tôn giáo và cộng đồng xã hội.
 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực