Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Lê Minh Công

TS. Lê Minh Công

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường

 

  • Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khoẻ tinh thần, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM