Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Th.S Tâm lý học

 

  • Giảng dạy: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM