Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  • Địa chỉ: Phòng K005, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng,Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
  • Hotline: 0986.001.722 (Thầy Nhã)
 
  • Email: ttdtptnnl@hcmussh.edu.vn
 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/hrc.hcmussh

gửi liên hệ