Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Mai Đăng Khoa

TS. Mai Đăng Khoa

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Giáo dục và Khoa học Sư phạm

 

  • Giảng dạy: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học-QTVP, Trường ĐHKHXH&NV