Thông tin giảng viên

TS. Nguyễn Văn Tường

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Văn Tường

TS. Nguyễn Văn Tường

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Th.S Khoa học giáo dục, T.S Tâm lý học
  • Giảng dạy: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống
  • Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khoẻ tinh thần, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM