Thông tin giảng viên

ThS. Phạm Thị Huệ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Phạm Thị Huệ

ThS. Phạm Thị Huệ

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Báo chí học

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Truyền thông

 

  • Đơn vị công tác: Trường ĐH Ngoại ngữ tin học HUFLIT