Thông tin giảng viên

ThS. Quang Thị Mộng Chi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Quang Thị Mộng Chi

ThS. Quang Thị Mộng Chi

Giảng viên

 

  • Chuyên ngành: Tâm lý học giới tính

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM