Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Công tác xã hội

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Tư vấn Tâm lý học đường

 

  • Đơn vị công tác: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM