ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Truyền thông (Khóa 2) – Khai giảng 23/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 7: [Chuyên đề 3] Sản xuất nội dung video

Giảng viên: ThS. Nguyễn Duy Đắc

Thời gian: 08:00 đến 11:30 ngày 28/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*