ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Truyền thông (Khóa 2) – Khai giảng 23/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Diễn thuyết, trình bày trước công chúng

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Trang

Thời gian: 08:00 đến 11:30 ngày 14/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*