ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Truyền thông (Khóa 2) – Khai giảng 23/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 14: [Chuyên đề 6] Tổ chức sự kiện

Giảng viên: ThS. Đặng Thị Kim Chi

Thời gian: 08:00 đến 11:30 ngày 25/08/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*