ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Truyền thông (Khóa 2) – Khai giảng 23/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Kiến thức cơ bản về truyền thông

Giảng viên: ThS. Phạm Thị Huệ

Thời gian: 13:30 đến 17:00 ngày 23/06/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*