ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Báo chí (Khóa BCNV.LV05)

Thông tin điểm danh

Buổi 9: [Chuyên đề 4] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Giảng viên: Nhà báo Nguyễn Phú Huân

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 24/06/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*