ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Báo chí (Khóa BCNV.LV05)

Thông tin điểm danh

Buổi 7: [Chuyên đề 3] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Giảng viên: Nhà văn – Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 07/06/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*