ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Báo chí (Khóa BCNV.LV05)

Thông tin điểm danh

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Giảng viên: Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 27/05/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*