ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Báo chí (Khóa BCNV.LV05)

Thông tin điểm danh

Buổi 18: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Giảng viên: Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

Thời gian: 18:30 đến 21:30 ngày 17/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*