ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường (Khóa 27) – Khai giảng 21/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 16: [Chuyên đề 8] Thực hành kỹ năng tư vấn (Tổng hợp)

Giảng viên: TS. Lê Thị Mai Liên

Thời gian: 18:00 đến 21:00 ngày 05/08/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*