ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường (Khóa 27) – Khai giảng 21/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 13: [Chuyên đề 7] Tìm hiểu, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh

Giảng viên: ThS. Quang Thị Mộng Chi

Thời gian: 18:00 đến 21:00 ngày 26/07/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*