ĐIỂM DANH: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 22) – Khai giảng 02/06/2024

Thông tin điểm danh

Buổi 14: [Chuyên đề 13] Số hóa và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Ly

Thời gian: 08:00 đến 11:30 ngày 04/08/2024


Họ và Tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày tháng năm sinh*

Vui lòng sử dụng định dạng dd/mm/yyyy

Nơi sinh*

Email*