Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Ngày đăng: 26/10/2023

Chuyên mục: Thông báo chiêu sinh

Bài viết mới

ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

27/02/2024

Hợp tác quốc tế

ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Thông báo về việc chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Truyền thông năm 2024

19/02/2024

Hợp tác quốc tế

Thông báo về việc chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Truyền thông năm 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Thông báo về việc chiêu sinh khóa Đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam năm 2024

01/02/2024

Hợp tác quốc tế

Thông báo về việc chiêu sinh khóa Đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam năm 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Thông báo về việc chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Báo chí năm 2024

05/01/2024

Hợp tác quốc tế

Thông báo về việc chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Báo chí năm 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống năm 2024

05/01/2024

Hợp tác quốc tế

Thông báo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống năm 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.