Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 21) – Khai giảng 22/04/2024

Nghiệp vụ Văn Thư - Lưu Trữ

Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 21) – Khai giảng 22/04/2024

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Báu, TS. Đỗ Văn Học, TS. Nguyễn Thị Ly, ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã, ThS. Lê Thị Vị, ThS. Nguyễn Duy Vĩnh, ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân, ThS. Phạm Thị Phi Yến, ThS. Trần Bá Hùng

Ngày cập nhật

11/03/2024

Giới thiệu khóa học

THÔNG TIN KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 

 • Thời gian học: 15 buổi, học vào Tối T2-4-6, Khai giảng thường xuyên khi đủ lớp.

 

 • Đối tượng học: người đang làm việc trong lĩnh vực văn thư – lưu trữ nhưng chưa có văn bằng đúng chuyên ngành, cần bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ thi tuyển/nâng ngạch viên chức, công chức; các cá nhân chưa qua đào tạo nghiệp vụ văn thư – lưu trữ có nhu cầu học để làm việc tại vị trí văn thư – lưu trữ.

 

 • Hình thức học: trực tuyến trên Google Meet

 

 • Giảng viên: Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong công tác văn thư – lưu trữ.

 

 • Học phí: 3.000.000 đồng/học viên, giảm 500.000đ cho (sinh viên, cựu sinh viên, cựu học viên) hoặc đóng theo nhóm từ 05 người (đăng ký trước khai giảng)

 

 • Chứng chỉ do Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM cấp, có giá trị sử dụng lâu dài trong phạm vi toàn quốc.

 

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
Địa chỉ: Phòng K005, Số 10 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Websilte: https://daotaonhanluc.hcmussh.edu.vn/
Email: ttdtptnnl@hcmussh.edu.vn
Hotline: 0986001722 (Thầy Nhã)

Chương trình giảng dạy

Tổng quan công tác văn thư

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Kỹ năng quản lý văn bản

Tổng quan về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ

Nghiệp vụ thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ

Nghiệp vụ xác định giá trị tài liệu lưu trữ

Nghiệp vụ thống kê và bảo quản tài liệu lưu trữ

Nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Văn Báu

TS. Nguyễn Văn Báu

Giảng viên chính

 • Chuyên ngành: Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn Thư – Lưu Trữ
 
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

TS. Đỗ Văn Học

TS. Đỗ Văn Học

Giảng viên chính

 • Chuyên ngành: Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
 
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

TS. Nguyễn Thị Ly

TS. Nguyễn Thị Ly

Giảng viên chính

 • Chuyên ngành: ThS. Lưu trữ học, TS. Lịch sử Việt Nam
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
 
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã

ThS. Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Giảng viên

 
 • Chuyên ngành: Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng và Văn thư - Lưu trữ
 
 • Đơn vị công tác:

ThS. Lê Thị Vị

ThS. Lê Thị Vị

Giảng viên

 • Chuyên ngành: Lưu trữ học - Quản trị văn phòng 
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn Thư – Lưu Trữ
 
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

Giảng viên

 • Chuyên ngành: Lưu trữ học
 
 • Khóa học: Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng và Văn thư - Lưu trữ
 
 • Đơn vị công tác: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

Giảng viên

 • Chuyên ngành: Lưu trữ học
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
 
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

ThS. Phạm Thị Phi Yến

ThS. Phạm Thị Phi Yến

Giảng viên

 • Chuyên ngành: Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Quản lý giáo dục
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
 
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

ThS. Trần Bá Hùng

ThS. Trần Bá Hùng

Giảng viên

 • Chuyên ngành: Quản lý công, Luật học
 
 • Giảng dạy: Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
 
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM 
   

Đăng ký khóa học

Họ và tên *

Giới tính

Dân tộc *

Ngày tháng năm sinh*

Nơi sinh*

Số điện thoại *

Email*