Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ (Khóa 6) – Khai giảng 18/9/2023

Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ (Khóa 6) – Khai giảng 18/9/2023