Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống năm 2023

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống năm 2023

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống năm 2023

Ngày đăng: 07/03/2023

Chuyên mục: Thông báo chiêu sinh

Xem thông báo tại đây./.

Bài viết mới

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

26/10/2023

Hợp tác quốc tế

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC VĂN BẰNG 2 – ĐỢT 2 NĂM 2023

06/10/2023

Hợp tác quốc tế

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC VĂN BẰNG 2 – ĐỢT 2 NĂM 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Tổ chức Khóa bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư  – Lưu trữ cho cán bộ Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần

19/09/2023

Hợp tác quốc tế

Tổ chức Khóa bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ cho cán bộ Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2023

01/08/2023

Hợp tác quốc tế

Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Khai giảng lớp “Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ”

06/06/2023

Hợp tác quốc tế

Khai giảng lớp “Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.