Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Văn Báu

Nguyễn Văn Báu

Giảng viên chính

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học – Quản trị văn phòng

 

  • Khóa học: Văn Thư – Lưu Trữ

 

  • Email: bauussh@gmail.com