Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Thanh Tùng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Giảng viên

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Công tác xã hội

 

  • Khóa học: Tư vấn Tâm lý học đường

 

  • Số điện thoại: 0909831384

 

  • Email: thanhtungctxh@hcmussh.edu.vn