Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Anh Thư

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Th.S Tâm lý học

 

  • Khóa học: Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống

 

  • Số điện thoại: 0938868293

 

  • Email: anhthunguyen@hcmussh.edu.vn