Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Báo chí- Truyền thông

 

  • Khóa học: Báo chí

 

  • Email: tulieutung@gmail.com