Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Phú Huân

Nguyễn Phú Huân

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Truyền hình

 

  • Khóa học: Báo chí

 

  • Số điện thoại: 0969811841

 

  • Email: phuhuan.baochi@gmail.com