Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Bùi Loan Thùy

Bùi Loan Thùy

Giảng viên Cao cấp

  • Học vị: Phó giáo sư Tiến sĩ khoa học

 

  • Chuyên ngành: Thông tin thư viện

 

  • Khóa học: Thông tin – Thư viện

 

  • Email: builoanthuy@hcmussh.edu.vn