ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên

Các giảng viên  có trình độ chuyên sâu tốt nghiệp từ các đại học , có học vị thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy  giáo dục đại học. Với kiến thức đa dạng và chuyên sâu của giảng viên, Trung tâm đã triển khai chương trình giảng dạy tiên tiến với phương pháp giảng dạy mới, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Đại học  ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Thị Huệ

Giám đốc Trung tâm

Trần Văn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm

Bùi Hà Phương

Phó Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Văn Báu

Giảng viên chính

Lê Thị Mai Liên

Giảng viên

Bùi Loan Thùy

Giảng viên Cao cấp

Nguyễn Thị Ly

Giảng viên chính

Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

Nguyễn Duy Vĩnh

Giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Giảng viên

Nguyễn Phú Huân

Giảng viên

Bùi Thu Hằng

Giảng viên

Mai Đăng Khoa

Giảng viên

Lê Văn Công

Giảng viên

Đỗ Văn Học

Giảng viên

Hồ Võ Quế Chi

Giảng viên

Nguyễn Văn Tường

Giảng viên

Lê Thị Vị

Giảng viên

Hoàng Quang Cương

Giảng viên

Bùi Thị Thanh Diệu

Giảng viên

Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Giảng viên

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

Quang Thị Mộng Chi

Giảng viên

Phạm Thị Phi Yến

Giảng viên

Đào Lê An Khương

Giảng viên